Om bogen              Om forfatteren              Et kig i bogen              Artikler & anmeldelser

Bogbestilling                Arrangementer               Gæstebog                Kontakt

  

Aut. Cand. Psych. Gilly Gall født i 1961.
Opvokset i Israel. Bosat i Danmark siden 1983.
Har læst matematik og filosofi til B.A. på The Hebrew University i Jerusalem.
Demiteret som Cand. Psych. Fra Københavns Universitet i 1994.
Autoriseret i 2001.

Under uddannelsen har jeg beskæftiget mig med udviklingspsykologi og med grænselandet mellem formel psykoterapi og alternative behandlingsmetoder.

Jeg har deltaget i flere lange kurser i Gestaltterapi og gruppeterapi under mine studier.

Efter endt uddannelse har jeg arbejdet som støttepsykolog i belastede familier. Arbejdet i feltet i 3½ år har udvidet min horisont og givet mig forståelse for mennesker i bunden af samfundet.

Fra 1997-2000 fungerede jeg som chefpsykolog på et skolehjem for belastede børn og unge. Her stod jeg bl.a. for ledelsestræning, personaletræning, tilrettelæggelse af behandlingsplaner og undervisningsplaner, supervision og testning.

Efter et halvt års arbejde med plejefamilier for abstinensbørn, valgte jeg at etablere min egen klinik.

I dag fungerer jeg som privatpraktiserende psykolog på fuldtid.

Jeg har Systemisk efteruddannelse efter Milanometoden, og en videreuddannelse i Klinisk hypnose, Tankefeltterapi, og en del kurser i Gestaltterapi, kropsterapi, The Grinberg Method m.m.

Jeg har altid interesseret mig for det spirituelle og for personlig udvikling. Min interesse udsprang dels af det jødisk-religiøse miljø, som jeg kom i kontakt med gennem familiemedlemmer fra dette miljø, og dels på grund af min egen følsomhed og mine psykiske evner, som jeg kendte til uden at forstå deres sammenhæng og betydning.

Personlige omstændigheder har ført mig til en stærk og spændende spirituel udviklingsproces. Siden 2002 har jeg intensivt studeret, afprøvet og oplevet mange fænomener i den spirituelle verden. Jeg har trænet og skærpet mine psykiske evner og har fået en dyb forståelse af sammenhængene mellem psykologi, naturvidenskab, religion og spiritualitet.

Som uddannet psykolog med stærke rødder i det naturvidenskabelige, har jeg været meget skeptisk i forhold til spiritualitet og uforklarlige fænomener. Jeg inviterer hermed enhver læser til at være lige så skeptisk og kritisk overfor det materiale, jeg præsenterer i min bog. Nogle vil måske have svært ved at turde give sig i kast med en bog, som kan rokke ved deres verdensbillede. Det er fuldt ud forståeligt. Selv var jeg mildest talt rædselslagen undervejs.

Min forståelse har jeg formuleret i min bog Bro – en videnskabelig fortælling om energi og bevidsthed, som udkom i september 2006. Her indfører jeg flere nye begreber indenfor psykologi, og jeg beskriver mine arbejdsmetoder, som i dag rummer elementer fra moderne Shamanisme, kvantefysik, tibetansk buddhisme, kropsterapi og energi arbejde. Sjælen som begreb og en reel størrelse er det vigtigste element i mit arbejde.


dc-webdesign